مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین

مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین

مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین

حیات پس از برداشت شاخه ­های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین

 

 

4 صفحه فایل pdf مقاله و 8 صفحه فایل word مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین

 

 

 

مقدمه

 

رزها متعلق به خانواده رزاسه یا گل سرخیان هستند و به دلیل صرفه اقتصادی، اهمیت زیادی دارند. این گیاه در صنایع بر پایه کشاورزی خصوصا ساخت لوازم آرایشی و عطر ها اهمیت زیادی دارد. علاوه برآن، رزها نقشی حیاتی در تولید محصولات پزشکی و غذایی دارند. هرچند که ایده اصلی کاشت رز چیدن گل های آن و مربوط به صنعت کشت گل است. یکی از مهم ترین مشکلات گل های چیده شده این است که دوره زندگی بعد از چیده شدن آن ها کوتاه است. پیری گل های چیده شده به عوامل مختلفی چون تنش آب، مصرف کربوهیدرات، میکرواورگانیسم ها واثر اتیلن بستگی دارد. در گل میخک صد پر، پیری گلبرگ ها به عواملی چون افزایش بحرانی در تولید اتیلن، در طول مراحل انتهایی بستگی دارد. اتیلن پیری گل و پلاسیدگی را افزایش میدهد، نفوذ پذیری سلول های گلبرگ را زیاد کرده و سیالیت غشاء سلول ها را کم میکند. سایر پیامد های آن افزایش نفوذپذیری غشاء سلول و افزایش ظرفیت جذب مواد موجود در محلول هاست. همچنین باعث تخریب غشاء لیپیدی و تولید MDA می شود. تولید اتیلن موجب افزایش شدید در تولید رادیکال های آزاد اکسیژن که مسئول استرس سلولی اند میشوند. این استرس سلولی وابسته به پراکسیداسیون لیپید های غشاء است. یکی از آثار تجمع رادیکال های آزاد اکسیژن در سلول های گیاهی در شرایط  تنش، پراکسیده شدن لیپید و اکسیده شدن اسیدهای چرب غیر اشباع است. همه این عوامل منجر به آسیب رساندن به غشاء و در نهایت نشت الکترولیت ها می شوند. سالیسیک اسید ترکیب به خوبی شناخته شده فنولی است ومی تواند فعالیت –ACCاکسیداز را که پیشساز مستقیم اتیلن است کاهش داده و همچنین میزان ROS را با افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم کاهش دهد. Mei-hua و همکاران نشان دادند که سالیسیک اسید میتواند عمر گلدانی گل های چیده شده را با کاهش ROS و اتیلن افزایش دهد. سالیسیک اسید با افزایش فعالیت آنتی اکسیدان آنزیمی منجر به تاخیر در شروع هیدرولیز اجزا ساختاری سلول شده، تولید رادیکال های آزاد اکسیژن وحساسیت و فعالیت آنزیمی  –ACCاکسیداز را کاهش می دهد. گلوتامین، آمینواسیدی با چند نقش مختلف است که اغلب سلول ها به عنوان منبع انرژی ازآن استفاده می کنند. گلوتامین به عنوان یک آمینو اسید در ساختار پروتئین ها نقش دارد، همچنین در فرایند انتقال گروه آمین به آمینو اسید ها با کتوگلوتامات و گلوتامات نقش یک متابولیت مرکزی را ایفا میکند. گلوتامین در مبادلات اسکلت کربنی و نیتروژنی در بافت های مختلف نقش مهمی دارد و عملکردهای فیزیولوژیک متعددی را نیز داراست. وقتی که سطوح گلوکز کم است وتقاضای انرژی بالاست، سلول ها می توانند آمینواسید را برای تامین انرژی به کار بگیرند. گلوتامین یکی از در دسترس ترین آمینو اسید ها برای استفاده به عنوان منبع انرژی بوده و منبع مهم انرژی برای سلول هایی است که سرعت تقسیم بالایی دارند. بنابراین در این مطالعه اثرات محافظتی سالیسیک اسید و گلوتامین بر عمر گلدانی گل های گونه Rosa Baccara  مقایسه می شود. این مطالعه بر اثر احتمالی  سالیسیک اسید و گلوتامین بر نشان گر های آنتی اکسیدانی گل های چیده شده متمرکز شده است.

 


خرید آنلاین